google.com, pub-4874237707233099, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Sunday, July 14, 2024
HomeGujaratરાજકોટ ડિવિઝનમાં ડબલ ટ્રેકના કામને કારણે ૩૦ જૂન સુધી રેલ વ્યવહારને થશે...

રાજકોટ ડિવિઝનમાં ડબલ ટ્રેકના કામને કારણે ૩૦ જૂન સુધી રેલ વ્યવહારને થશે અસર

રાજકોટ,
રાજકોટ ડિવિઝનમાં આવેલા રાજકોટ- ખંડેરી- પડધરી સેક્શનમાં ડબલ ટ્રેકના કામ માટે બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે ૩૦ જૂન ૨૦૨૪ સુધી રેલ ટ્રાફિકને અસર થનાર છે.જેમાં અસરગ્રસ્ત ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • રદ્દ કરાયેલી ટ્રેનો
  (૧) ટ્રેન નં. 19120 વેરાવળ-ગાંધીનગર કેપિટલ ઇન્ટરસિટી 24.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી રદ્દ
  (૨) ટ્રેન નંબર 19119 ગાંધીનગર કેપિટલ – વેરાવળ ઇન્ટરસિટી 2 5.0 6.2024 થી 30.06.2024 સુધી રદ્દ
  (૩) ટ્રેન નંબર 19571 રાજકોટ-પોરબંદર એક્સપ્રેસ 24.06.2024 થી 30.06.2024 સુધી રદ્દ
  (૪) ટ્રેન નંબર 19572 પોરબંદર-રાજકોટ એક્સપ્રેસ 24.06.2024 થી 30.06.2024 સુધી રદ્દ
 • આંશિક રીતે રદ્દ કરાયેલી ટ્રેનો
  (૧) ટ્રેન નંબર 09521 રાજકોટ-વેરાવળ લોકલ 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી ભક્તિનગરથી વેરાવળ સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-ભક્તિનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૨) ટ્રેન નંબર 09522 વેરાવળ-રાજકોટ લોકલ વેરાવળથી ભક્તિનગર સુધી 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન ભક્તિનગર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૩) ટ્રેન નંબર 09513 રાજકોટ-વેરાવળ લોકલ 24.06.2024 થી 30.06.2024 સુધી ભક્તિનગરથી વેરાવળ સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-ભક્તિનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૪) ટ્રેન નંબર 09514 વેરાવળ-રાજકોટ લોકલ વેરાવળથી ભક્તિનગર સુધી 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન ભક્તિનગર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૫) ટ્રેન નંબર 19207 પોરબંદર-રાજકોટ એક્સપ્રેસ 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી પોરબંદરથી ભક્તિનગર સુધી દોડશે. આ રીતે આ ટ્રેન ભક્તિનગર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૬) ટ્રેન નંબર 19208 રાજકોટ-પોરબંદર એક્સપ્રેસ 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી ભક્તિનગરથી પોરબંદર સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-ભક્તિનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૭) ટ્રેન નંબર 09480 ઓખા-રાજકોટ લોકલ ઓખાથી હાપા સુધી 23.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન હાપા-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૮) ટ્રેન નંબર 09479 રાજકોટ-ઓખા લોકલ 24.06.2024 થી 30.06.2024 સુધી હાપાથી ઓખા સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-હાપા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૯) બરૌનીથી 23.06.2024ના રોજ દોડતી બરૌની-રાજકોટ સ્પેશિયલ ટ્રેન નંબર 09570 બરૌનીથી સુરેન્દ્રનગર સુધી દોડાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૦) 28.06.2024ના રોજ, ટ્રેન નંબર 095 69 રાજકોટ-બરૌની સ્પેશિયલ સુરેન્દ્રનગરથી બરૌની સુધી ચલાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૧) 24.06.2024ના રોજ રેવાથી દોડતી ટ્રેન નંબર 22938 રેવા-રાજકોટ એક્સપ્રેસ રેવાથી સુરેન્દ્રનગર સુધી દોડાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૨) 27.06.2024ના રોજ રાજકોટથી ચાલતી ટ્રેન નંબર 20913 રાજકોટ-દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા એક્સપ્રેસ સુરેન્દ્રનગરથી દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા સુધી દોડાવવામાં આવશે. આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૩) 28.06.2024 ના રોજ દિલ્હી સરાય રોહિલ્લાથી ચાલતી ટ્રેન નંબર 20914 દિલ્હી સરાય રોહિલ્લા-રાજકોટ એક્સપ્રેસ દિલ્હી સરાય રોહિલ્લાથી વાંકાનેર સુધી દોડશે . આ રીતે આ ટ્રેન વાંકાનેર – રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે .
  (૧૪) ટ્રેન નંબર 09576 જાડચેરલા-રાજકોટ સ્પેશિયલ ટ્રેન 25.06.2024ના રોજ જાડચેરલાથી વાંકાનેર સુધી દોડશે. આ રીતે આ ટ્રેન વાંકાનેર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૫) 24.06.2024 અને 25.06.2024 ના રોજ સિકંદરાબાદથી ચાલતી સિકંદરાબાદ-રાજકોટ ટ્રેન નંબર 22718 આ એક્સપ્રેસ સિકંદરાબાદથી વાંકાનેર સુધી દોડશે. આ રીતે આ ટ્રેન વાંકાનેર-રાજકોટ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૬) 26.06.2024 અને 27.06.2024ના રોજ રાજકોટથી ચાલતી રાજકોટ-સિકંદરાબાદ ટ્રેન નંબર 22717 આ એક્સપ્રેસ વાંકાનેરથી સિકંદરાબાદ સુધી દોડશે.આ રીતે આ ટ્રેન રાજકોટ-વાંકાનેર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૭) ટ્રેન નંબર 19209 ભાવનગર-ઓખા એક્સપ્રેસ ભાવનગરથી સુરેન્દ્રનગર 10.06.2024 થી 28.06.2024 સુધી ચાલશે. આ રીતે આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર-ઓખા વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૮) ટ્રેન નંબર 19210 ઓખા-ભાવનગર એક્સપ્રેસ 11.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી સુરેન્દ્રનગરથી ભાવનગર સુધી દોડશે. આ રીતે આ ટ્રેન ઓખા-સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે.
  (૧૯) ટ્રેન નંબર 22923 બાંદ્રા-જામનગર હમસફર એક્સપ્રેસ બાંદ્રાથી 24.06.2024 અને 27.06.2024ના રોજ બાંદ્રાથી સુરેન્દ્રનગર સુધી દોડશે . આ રીતે આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર -જામનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે .
  (૨૦) ટ્રેન નંબર 22924 જામનગર-બાંદ્રા હમસફર એક્સપ્રેસ 25.06.2024 અને 28.06.2024 ના રોજ સુરેન્દ્રનગરથી બાંદ્રા સુધી દોડશે . આ રીતે, આ ટ્રેન જામનગર- સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ કરવામાં આવશે .
  (૨૧) ટ્રેન નંબર 22959 વડોદરા-જામનગર ઈન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 09.06.2024 થી 28.06.2024 સુધી વડોદરાથી સુરેન્દ્રનગર સુધી દોડશે . આ રીતે આ ટ્રેન સુરેન્દ્રનગર -જામનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ રહેશે .
  (૨૨) ટ્રેન નંબર 22960 જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 10.06.2024 થી 29.06.2024 સુધી સુરેન્દ્રનગરથી વડોદરા સુધી દોડાવવામાં આવશે . આ રીતે,આ ટ્રેન જામનગર- સુરેન્દ્રનગર વચ્ચે આંશિક રીતે રદ્દ કરવામાં આવશે .
 • માર્ગ વાળ્યો થી ચાલી રહ્યું છે અને ફરીથી શેડ્યૂલ કરેલ ટ્રેનો:
  (૧) ટ્રેન નંબર 19252 ઓખા- વેરાવળ એક્સપ્રેસ 25.06.2024 થી 28.06.2024 સુધી કાનાલુસ-વાંસજાળીયા-જેતલસર-વેરાવળ થઈને ડાયવર્ટ કરાયેલા રૂટ પર ચલાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન ઓખાથી રીશેડ્યુલ કરવામાં આવી છે અને તેના નિર્ધારિત સમય કરતા 5 કલાક અને 45 મિનિટ મોડી એટલે કે 02.00 વાગ્યે ઉપડશે.
  (૨) ટ્રેન નંબર 19251 વેરાવળ – ઓખા એક્સપ્રેસ 25.06.2024 થી 28.06.2024 સુધી જેતલસર-વાંસજાળીયા-કાનાલુસ થઈને ડાયવર્ટ કરાયેલા રૂટ દ્વારા ચલાવવામાં આવશે. આ ટ્રેન રીશેડ્યુલ કરવામાં આવી છે અને વેરાવળથી તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં 3 કલાક 55 મિનિટ મોડી એટલે કે 03.00 વાગ્યે ઉપડશે.
 • રીશેડ્યુલ કરેલ ટ્રેનો:
  (૧) ટ્રેન નંબર 11463 વેરાવળ-જબલપુર એક્સપ્રેસને 26.06.2024ના રોજ વેરાવળ 2 કલાક 30 મિનિટ મોડી એટલે કે 12.35 કલાકે ઉપડવા માટે રીશેડ્યુલ કરવામાં આવી છે .
  (૨) ટ્રેન નંબર 19218 વેરાવળ-બાંદ્રા સૌરાષ્ટ્ર જનતા એક્સપ્રેસ વેરાવળથી 1 કલાક 30 મિનિટ મોડી એટલે કે 26.06.2024ના રોજ 13.20 કલાકે ઉપડવા માટે રીશેડ્યુલ કરવામાં આવી છે .
  (૩) ટ્રેન નંબર 16334 તિરુવનંતપુરમ-વેરાવળ એક્સપ્રેસને 24.06.2024ના રોજ 21.45 કલાકે 6 કલાકના વિલંબ સાથે તિરુવનંતપુરમથી ઉપડવા માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે .
  (૪) ટ્રેન નંબર 19320 ઈન્દોર – વેરાવળ મહામના એક્સપ્રેસને ઈન્દોરથી 25.06.2024ના રોજ 5 કલાકના વિલંબ સાથે એટલે કે 26.06.2024ના રોજ 03.20 કલાકે ઉપડવાનું પુનઃનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે .
  (૫) ટ્રેન નંબર 11464 જબલપુર – વેરાવળ એક્સપ્રેસને 25.06.2024 ના રોજ 4 કલાક એટલે કે 18.00 કલાકના વિલંબ સાથે જબલપુર ઉપડવા માટે ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી છે .
 • રૂટ પર રેગ્યુલેટેડ ( મોડી) ટ્રેનો :
  (૧) 23.06.2024 ના રોજ શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરાથી ચાલતી ટ્રેન નંબર 12478 શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા-જામનગર એક્સપ્રેસ રૂટ પર 3 કલાક માટે નિયમન કરવામાં આવશે .
  (૨) 24.06.2024 ના રોજ શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરાથી ચાલતી ટ્રેન નંબર 12476 શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા-હાપા એક્સપ્રેસ રૂટ પર 3 કલાક માટે નિયમન કરવામાં આવશે .
  રેલ્વે મુસાફરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ઉપરોક્ત ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની મુસાફરી શરૂ કરે અને ટ્રેનની કામગીરી સંબંધિત નવીનતમ અપડેટ્સ માટેwww.enquiry.indianrail.gov.in ની મુલાકાત લે જેથી કરીને કોઈ અસુવિધા ન થાય.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!